Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Demolice bývalé mateřské školky č.p.630, Legionářská ul.

 

Stručný popis
 Jedná se o přízemní jednopodlažní montovanou stavbu, ve střední části se zděnými zdmi a jednou podzemní místností. Objekt byl využíván jako mateřská školka a obsahoval veškerá příslušenství potřebná pro provoz, včetně kuchyně.

Odstranění vlastního objektu bývalé MŠ nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby a neovlivní odtokové poměry v oblasti. Odstranění kamenné opěrné zdi , nacházející se na hranici s pozemkem č.747,nebude realizováno

Stav
 Demolice dokončena staveniště předáno zpět investorovi včetně dodání dokladů (likvidace odpadů, prohlášení o shodě,.....). 
Termíny
Akce splněna a předána 7.9.2016
Zhotovitel
  • BASLET s.r.o.,

    se sídlem: Chotyně 196, PSČ 463 33, IČO: 02160005
Technický dozor investora
  • Bude poptán v souladu se směrnicí IP1 2015
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  797.707,98 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (124 kB)  (113 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou