Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Rekonstrukce podlahy velkého sálu Sokolovny – Hrádek N/N

„Rekonstrukce podlahy velkého sálu Sokolovny, Hrádek N/N“ (Projektová dokumentace pro zadání stavby | červenec 2016), zpracované Ing. Radovanem Novotným (ČKAIT: 0500722), Vesecká 97, Liberec 6,

 

 
 

 

Stručný popis

Stručně se jedná se o rekonstrukci podlahy na velkém sále Sokolovny (sportovní zařízení – tělocvična) v Hrádku nad Nisou, obsahující:

·         Bourací práce – odstranění staré dřevěné podlahy a podkladu,

·         Výměna podlahy na velkém sále – nová bodově pružná, sportovní, polyuretanová podlaha na podkladu z betonové desky s izolací

·         Úpravy povrchů, nátěry a dodávka zámečnických a doplňkových výrobků

Obměna obložení stěn v rámci této zakázky nebude realizována -  Z projektu jsou vyjmuty položky týkající se obložení, Výsuvné jednohrazdí , Žebřiny – 3000 x 1000mm,Kladina dřevěná, lepená čalouněná ( délka 5 m ), Basketbalové desky, Kruhy + závěs pro kruhy. Veškeré původní prvky namontované na stěně, stropu budou zachovány.
Dále v rámci rekonstrukce byla řešena obměna topného systému a elektroinstalace(osvětlení,...).
Stav
Akce hotova a předána do užívání 
Termíny
 
Zhotovitel
Technický dozor investora
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  3600000Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (67 kB)  (72 kB) Původní světla (43 kB) Nová podlaha bez lajnování (52 kB)  (57 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou