Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Zahradní ulice - oprava komunikace po realizaci rekonstrukce sítí firmou SVS a.s.

Investorem stavby je SVS a.s.. Jedná se o souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v ulicích Zahradní, Zlatá výšina a okolí. Tato akce je realizována firmou SVS a.s. V Zahradní ulici je vodovod tvořen úseky potrubí z oceli vnitřního průměru 200 mm (z roku 1976) a z oceli vnitřního průměru 70 mm (z roku 1985). Potrubí je ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a poruchové. Dále vede ulicí Zahradní a přechází do ulice Zlatá výšina úsek potrubí z PVC vnitřního průměru 90 mm (z roku 1975), které je z nekvalitního materiálu a poruchové. Kanalizace v téže lokalitě je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru 300 mm (z roku 1907), 400 mm a 500 mm. Stoka je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a vykazuje silný obrus stěn, jak prokázala její kamerová prohlídka - SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu i kanalizace. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce

 

Stručný popis
 TATO AKCE VÝJMA SVRŠKU KOMUNIKACE JE REALIZOVÁNA FIRMOU SVS a.s. Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

V Zahradní ulici je vodovod tvořen úseky potrubí z oceli vnitřního průměru 200 mm (z roku 1976) a z oceli vnitřního průměru 70 mm (z roku 1985). Potrubí je ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a poruchové. Dále vede ulicí Zahradní a přechází do ulice Zlatá výšina úsek potrubí z PVC vnitřního průměru 90 mm (z roku 1975), které je z nekvalitního materiálu a poruchové. Kanalizace v téže lokalitě je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru 300 mm (z roku 1907), 400 mm a 500 mm. Stoka je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a vykazuje silný obrus stěn, jak prokázala její kamerová prohlídka - SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu i kanalizace. Úsek kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm z roku 1957 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Vodovod a kanalizace jsou uloženy převážně v asfaltových komunikacích ve vlastnictví města, a to v ul. Zahradní, Zlatá výšina a v křižovatkách s ulicemi Stará, Jílová a Zelená. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 200 mm v délce 508 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 254 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 20 metrů, vnitřního průměru 400 mm v délce 33,5 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 133 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních a 19 kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující a odbočující řady/stoky. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v Zahradní ulici. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 22. července 2017. 
Stav
Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. února 2017. Stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 22. července 2017. 
Termíny
 Do pěti měsíců, tj. do 22. července 2017
Zhotovitel
  • SVS a.s - kanalizace a vodovod
  • Město Hrádek nad Nisou - svršek vozovky ten bude realizován po dokončení prací prováděné firmou SVS a.s.
Technický dozor investora
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  0,00 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (156 kB)  
(156 kB)

 (62 kB)  
(62 kB)

 (37 kB)  
(37 kB)

 (67 kB)  
(67 kB)

 (79 kB)  
(79 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou