Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Přesun a obnova historické památky – kaple Žitavská ulice Hrádek nad Nisou

 

Stručný popis
Předmětem projektu byl přesun výklenkové kaple stojící v Žitavské ulici, na pozemku s parcelním číslem 157/1, do nového umístění, vzdáleného cca 100 m. Výklenková kaple je drobný objekt půdorysných rozměrů 1,4 x 2,8 m a výšky 5,18 m se zdobně pojednaným čelním průčelím orientovaným do ulice Žitavská. Kaple je vyzděná z lomového kamene s tím, že čelní průčelí je sestaveno z profilovaných architektonických článků z tesaného pískovce. Boční a zadní strana kaple jsou omítnuté hladkou štukovou omítkou, omítnuta je také nika na čelní straně. Přesun památky byl realizován jako soubor komplexních opatření zahrnující zdokumentování a označení jednotlivých prvků včetně následného odborného rozebrání, očištění a přemístění na místo, kde je kaple opětovně vystavěna. 

Stav
Dokončeno
Termíny
 červenec 2017
Zhotovitel
  • Jakub Jurek
  • Žitavská 204/2, 463 34 Hrádek nad Nisou
  • IČ: 75182530
Technický dozor investora
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt: Martin Volejník - projekce
  • Plzeňská 215/445, 150 00 Praha 5
Cena
  631 619 Kč včetně DPH
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (113 kB)
 (85 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou