Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Poplatky

 

Rekreační poplatek

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 5/2017
o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 


Plátcem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně poskytuje ubytování za úplatu za účelem rekreace nebo léčení.
Sazba poplatku je  10,- Kč za každý započatý den.

Úhrada poplatku je nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí kalendářního roku.
Finanční obor


 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou