Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Poplatky

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Obedně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 1/2011         
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, apod.
Sazby jsou stanoveny v článku VI. obecně závazné vyhlášky.
Splatnost je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

 
Oblasti k.ú. Hrádek nad Nisou, na které se tato vyhláška nevztahuje, jsou vyznačeny na mapě č. 4 a mapě č. 5 v p říloze č. 2 této vyhlášky. Tyto záležitosti schvaluje Rada města prostřednictvím referenta odboru Zdeňka Jirkalová.
 
 
Finanční odbor
  

 

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (63 kB)   Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(63 kB)

Zóna A (138 kB)   Zóna A
(138 kB)

Zóna B - k.ú.Donín (124 kB)   Zóna B - k.ú.Donín
(124 kB)

Zóna B - k.ú.Loučná (135 kB)   Zóna B - k.ú.Loučná
(135 kB)

Oblast vyjmutá z vyhlášky (315 kB)   Oblast vyjmutá z vyhlášky
(315 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou