Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Hrádek 2015

rozvojový plán města

 

Projekt
Projekt financován z prostředků města bez dotačních titulů
Trvání projektu
Podzim 2004 – podzim 2005
Vedení projektu
ThMgr Hedvika Zimmermannová, ing. Romana Cermanová
Partneři (garanti pro jednotlivé oblasti)

I. Ekonomická základna v obci – podnikání a průmysl
 • Ing. Petr Pokorný – zastupitel, výrobní ředitel
 • Ing. Milan Slabý – obchodní ředitel

II. Rozvoj, urbanistika – doprava
 • Ing. arch. Miloslav Heřmánek – architekt
 • Ing. Kamil Krečman – programátor, zastupitel, člen dopravní komise města

III. Životní prostředí a zemědělství – energetika
 • Petr Dlouhý – technický pracovník v zemědělství, radní, předseda komise
 • František Zuzka – podnikatel, člen energetické komise rady města
 • Ing. Romana Cermanová – projektový manager

IV. Sociální služby – bezpečnost – zdravotnictví – vzdělání, školství
 • Bc. Petr Grim – vedoucí sociálního a správního odboru města
 • Mgr. Jaroslav Poláček – ředitel školy, zastupitel
 • MuDr. Iva Pavlová – praktická lékařka, zastupitelka

V. Kultura – historické dědictví, tradice – sport – volný čas
 • Ing. Marcela Poupová – vedoucí odboru vnějších vztahů města
 • Andrea Vinšová – asistentka

VI. Informace, prezentace – vnější vztahy města – turistický ruch
 • Mgr. Vít Štrupl – zástupce ředitele školy, kronikář města, redaktor časopisu města
 • ThMgr. Hedvika Zimmermannová – místostarostka, duchovní CČSH
O projektu
Cílem projektu bylo stanovení hlavních priorit rozvoje města do roku 2015. Plán rozvoje byl vytvářen týmem garantů – odborníků pro danou oblast, kteří vedli pracovní skupiny, ze kterých vzešly definice problémů, které je nutno řešit. Většina tvůrců je obyvateli našeho města. Do procesu vzniku tohoto dokumentu byla zapojena široká veřejnost i zastupitele města. V roce 2010 by mělo dojít k aktualizaci tohoto dokumentu.

 

Konečná verze dokumentu ke stažení (722 kB)   Konečná verze dokumentu ke stažení
(722 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou