Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku nad Nisou

Obsahem projektu je pořízení a instalace 6 košů a 11 laviček na 8 předem vytipovaných míst podél hrádeckých cyklostezek. Program: Dotační fond Libereckého kraje – Podpora rozvoje cyklistické dopravy

 

Číslo projektu
OLP/1548/2013
Termín realizace projektu
 08/2013 - 12/2013
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
----
Financování projektu

Celkové náklady: 71 300,00,-Kč

Dotace: 49 910,00,-Kč

Vlastní zdroje: 21 390,00,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy

Projekty podpořené z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2013 - http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=218-12273

Informace projektu
V rámci realizace projektu byla p ředem vytipovaná místa cykloturistických tras osazena mobiliářem – 11 lavičkami a 6 odpadkovými koši. Cílem projektu bylo zvýšit standard uživatelů cyklostezek, který běžně očekávají.


 
  

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou