Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Obnova odvodňovacího příkopu

Obsahem projektu je obnova stavebních objektů. Pročištění příkopu a výstavbě nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách.

 

Číslo projektu
EDS 117D914003711
Termín realizace projektu
 29. 09. 2014 – 31. 12. 2014
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
------
Financování projektu

Celkové náklady: 258 199,36,-Kč

Dotace: 214 792,00,-Kč

Vlastní zdroje: 43 407,36,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Informace projektu

V rámci realizace projektu byla provedena:

a) Stavba nového propustku DN600 o délce 9,0 m s odlážděnými šikmými čely, vtok a výtok propustku je odlážděn z lomového kamene ukončené betonovým prahem.

b) Pročištění a prohloubení stávajícího odvodňovacího příkopu.

c) Vykácení, vymýcení a úprava terénu plochy kolem příkopu, včetně ohumusování a osetí plochy.

d) Před zahájením vlastní stavby došlo k vytyčení všech stávajících inženýrských sítí dotčených

stavbou.

cil3_cz-pl.gif EFRE_male.gif

ern_nisa.gif  mas_podjestedi_ico.png

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou