Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna

Obsahem projektu je obnova stavebních objektů: Pročištění koryta o objemu 778 m3, sejmutí přebytečné zeminy, odstranění křovin a náletových dřevin. Pročištění propustku DN 800. Výstavba nového propustku. Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního majetku po živelních pohromách.

 

Číslo projektu
EDS 117D914003710
Termín realizace projektu
 29. 09. 2014 – 31. 05. 2015
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
----
Financování projektu

Celkové náklady: 928 966,66,-Kč

Dotace: 837 435,00,-Kč

Vlastní zdroje: 312 781,14,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Informace projektu
V rámci realizace projektu došlo ke stavbě nového rámového propustku z prefabrikovaných částí a křídly z gabionových zdí, vtok a výtok propustku je odlážděn lomovým kamenem. Pročištění odvodňovacího koryta v celkové délce 1,16 km, spočívající v sejmutí přebývající zeminy, odstranění křovin a náletových dřevin. Dále došlo v rámci projektu k pročištění stávajícího propustku DN 800 o délce 25 m.
Další informace na: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=834-2436

 

  

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou