Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

Obsahem projektu je rekonstrukce stávajícího rybníka v k. ú. Václavice. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny

 

Číslo projektu
EDS 115D122003706, CZ.1.02/6.4.00/13.22156
Termín realizace projektu
 30. 11. 2012 – 31. 07. 2015
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
-----
Financování projektu

Celkové náklady: 1 141 931,57,-Kč

Dotace: 638 686,00,-Kč

Vlastní zdroje: 503 245,57,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Informace projektu

V rámci realizace projektu došlo především k výměně výpustného zařízení a potrubí, doplnění bezpečnostního přelivu, opravě a dosypání poškozených částí hráze, vytvoření nového návodního opevnění hráze lomových kamenem a odtěžení sedimentů ze dna rybníka.  Funkce nádrže je i nadále krajinotvorná s oddělenou litorální částí pro obojživelníky.

Další informace na: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=834-2442


 


 

  

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou