Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Přírodní dětská hřiště u mateřských škol v Hrádku nad Nisou

Obsahem projektu je vybudování 3 přírodně blízkých hřišť v Hrádku nad Nisou – Doníně, Oldřichovské ulici a ve Václavicích. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 

Číslo projektu
EDS 115D132000040, CZ.1.02/7.1.00/13.17738
Termín realizace projektu
 31. 03. 2014 – 29. 11. 2014
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
----
Financování projektu

Celkové náklady: 1 616 377,00,-Kč

Dotace: 1 382 117,40,-Kč

Vlastní zdroje: 234 259,60,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Informace projektu

Hřiště v Hrádku nad Nisou – MŠ Oldřichovská: Rozšíření zahrady o výukové arboretum a venkovní třídu. Předmětem řešení je tedy úprava zahrady a její rozšíření. Konkrétně to znamená obměna dožilých přírodních prvků (zejména dřevěných prvků, klád), vykácení náletových dřevin v místě navrhovaného rozšíření zahrady, oplocení této části zahrady, vysázení místních druhů dřevin a výstavba dřevěného altánu (venkovní třída).

Mateřská školka Donín: Z běžné stávající zahrady jsou vyměněny původní kovové herní prvky za herní prvky ze dřeva. V rámci projektu došlo k úpravě stávající zahrady, kde byly ponechány funkční stávající herní prvky a prostory, a ty byly doplněny o další možnosti cílené na podporu přírodního potenciálu zahrady. Dojde tedy k ponechání stávajících herních prvků z přírodních materiálů, pískoviště a dřevěný altán, nahrazení asfaltové plochy trávníkem s prožitkovou stezkou, vybudování pěšiny z přírodních materiálů, využití vytěžené zeminy k vytvoření terénních vln, použití klád a kamenů jako přírodních herních prvků, výsadba dřevin.

Mateřská školka Václavice: Cílem projektu na této zahradě je dobudování zahrady v přírodním stylu. Dojde zde tedy k terénním pracem a dobudování zahrady z přírodních prvků. Konkrétně se jedná o vytvoření amfiteátru, pěšiny z přírodních materiálů, využití vytěžené zeminy k vytvoření terénních nerovnosti, použití klád, kamenů a lan jako přírodních herních prvků, výsadba dřevin.

 

Další informace na: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=834-2402 

  

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou