Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Zkvalitnění nakládání s bioodpady města Hrádku nad Nisou

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s bioodpadem, převážně vznikajícího z údržby městské zeleně. Program: Operační program životní prostředí (OPŽP), Osa: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 

Číslo projektu
EDS 115D242002210, CZ.1.02/4.1.00/13.22737
Termín realizace projektu
 03. 09. 2014 - 26. 11. 2014
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
----
Financování projektu

Celkové náklady: 3 223 184,10,-Kč

Dotace: 2 867 066,50,-Kč

Vlastní zdroje: 356 117,60,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy

Hrádecko 12/2014 - http://www.hradek.eu/archiv/prilohy/m_clanek/439-2462-10--k6ZkZp.pdf

Nová multicar v ulicích města - http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=898-15033

Informace projektu

Kontejnery na bioodpad jsou rozmisťovány ve vegetačním období do lokalit, kde bude probíhat údržba městské zeleně, aby pracovníci města mohli biologicky rozložitelný odpad umístit  do těchto nádob. Veškerý takto vybraný bioodpad bude předán na kompostárnu. Z důvodu velkého množství dřevního odpadu bude pořízen štěpkovač, který pomůže materiál zpracovat a upravit k efektivnímu převozu tohoto odpadu.

Díky nádobám a nosiči kontejneru dojde k navýšení množství svezeného bioodpadu.

Obsahem projektu je pořízení kontejnerů pro shromažďování a svoz bioodpadu vznikajících při údržbě veřejné zeleně a produkovaných fyzickými osobami. Součástí nákupu kontejnerů je také doplnění o štěpkovač a dále o menší nákladní vozidlo s natahovacím ramenem.

 

Cíl projektu podporuje   naplnění evropské směrnice o skládkování, která nařizuje postupné snižování podílu biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu, Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství Kraje. Dalším přínosem projektu je předání bioodpadu z údržby zeleně k dalšímu využití a tím snížení množství zelené hmoty, která by zůstala nevyužita. 

  

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou