Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Hrádek nad Nisou, obnova mostu v ulici Na Hrázi

Obsahem projektu je obnova mostu v ulici Na Hrázi. Program: Ministerstvo dopravy - Obnova místních komunikací po povodních.

 

Číslo projektu
EDS 127D212000001
Termín realizace projektu
30. 04. 2015 – 30. 04. 2016 
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
----
Financování projektu

Celkové náklady: 2 765 594,37,-Kč

Dotace: 2 019 495,00,-Kč

Vlastní zdroje:746 099,37,-Kč
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Informace projektu

V rámci realizace projektu dojde k bourání konstrukcí ze železobetonu, odstranění vozovky, dojde k otryskání vodním vysokotlakým paprskem a celoplošnému zbavení konstrukce od vegetace tak, aby mohlo dojít k hloubkovému přespárování.

Je navržena nová nosná konstrukce (mostovka) spojená rámově, tvořená železobetonovou deskou s úložnými prahy založenými na mikropilotách , provedenými v prostoru za stávajícími kamennými opěrami, což minimalizuje nároky na výkopy.

Dále dojde i k opravě spodní stavby, včetně přezdění, doplnění kamenného zdiva a hloubkové přespárování. Spodní stavba bude doplněna novým gabionovým křídlem a stávající kamenná křídla budou opatřena kotvenou monolitickou římsou.    

Součástí stavby je také přeložka vodovodu. Koryto pod mostem bude vyčištěno a zpevněno lomovým kamenem do betonu s vyspárováním a opatřeno přechodovými monolitickými betonovými prahy na nátoku a výtoku.

Další informace na: http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=834-2593


cil3_cz-pl.gif EFRE_male.gif

ern_nisa.gif  mas_podjestedi_ico.png

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou