Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

4 města zachraňují přes hranice

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

 

eu_vlajka_a_ahoj_sousede.png

Číslo projektu
100253106
Termín realizace projektu
 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019 
Vedení projektu
 LP Statutární město Liberec (CZ) 

Partneři
PP1 Město Hrádek nad Nisou (CZ) 
PP2 Stadt Zittau (DE) 
PP3 Stadt Herrnhut (DE) 
Financování projektu

Spolufinancováno z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). 

Celkové náklady projektu budou hrazeny v poměru 85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři).Náklady projektu/Gesamtkosten des Projektes: 2.754.513,24 Eur

Dotace z prostředků Evropské unie/Förderung aus den Mitteln der Europäischen Union: 2.304.436,04 Eur

Dotace ze SR ČR/Förderung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik: 68.126,40 Eur


Náklady projektu za Hrádek nad Nisou: 626.770,47 Eur
Webová presentace projektu, tiskové zprávy
Projektová prezentace LP: http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/planovaci-obdobi-2014-2020/4-mesta-zachranuji-pres-hranice/projekt-4-mesta-zachranuji-pres-hranice-3.html

Informace projektu

Cíle projektu:

Efektivní ochrana obyvatelstva, jejich majetku a životního prostředí v dotčených regionech. Zintenzivnění již v předcházejícím období započaté vzájemné spolupráce v oblasti požární ochrany a odvracení negativních následků živelných pohrom. Odstraňování existujících bariér komunikace a koordinace při krizovém řízení a řešení mimořádných situací v rámci dotčených regionů. Výchova mladých členů hasičských sborů. 

Aktivity projektu:

JSDH Krásná Studánka:
· pořízení rychlého zásahového vozu, speciálního dopravního automobilu a přívěsu se člunem pro práci na vodě
· přestavba současné hasičské zbrojnice
· společné cvičení v podzemních prostorách

· setkání mladých hasičů všech partnerů

JSDH Hrádek nad Nisou:

· nákup nového nosiče kontejneru, hasícího kontejneru, nákladního kontejneru s plachtou a kontejneru pro sypké materiály
· pořízení ostatního hasičského vybavení (obleky pro práci na vodě, raftový člun, protipovodňové zábrany a přístřešek, přívěsný vozík pro odstraňování ropných látek,     osvětlovací LED soupravy) 
· soutěže dětských kolektivů všech partnerů v netradičních hasičských disciplínách

· cvičení hasičských jednotek na klidné, divoké a zamrzlé vodě

FF Zittau:

· nákup hasičského automobilového otočného žebříku

· mezinárodní setkání mladých hasičů 
· workshop v integrovaném regionálním operačním řídícím středisku pro Východní Sasko
· společné hasičské cvičení při lesním požáru 

FF Herrnhut:

· pořízení víceúčelového vozidla
· rekonstrukce hasičské zbrojnice v části Rennersdorf
· společné cvičení v podmínkách povodní 
· společné cvičení mladých hasičů


Tiskové zprávy
7. 3. 2017: Hrádečtí hasiči připravují pro projektové partnery VÝCVIK JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PRÁCE NA KLIDNÉ VODĚ
Velitel JSDHO Hrádek nad Nisou, Ing. Jaromír Mottl, připravuje na 22. 4. 2017 výcvik jednotek požární ochrany pro práce na klidné vodě. Hasičský výcvik se bude konat na Kristýně v Hrádku nad Nisou. Výcviku se zúčastní všichni projektoví partneři: JSDHO Liberec - Krásná Studánka, JSDHO Hrádek nad Nisou, FF Zittau, FF Hernnhut, Ortswehr Berthelsdorf.

Osnova cvičení:

Bezpečnost práce, taktické postupy pro práci na vodě, ochranné obleky pro práci na vodě, technické prostředky pro práci na vodě, porovnání způsobů záchran českých a německých hasičů 

  •        výcvik v ochranných oblecích - záchrana tonoucího ze břehu pomocí prostředků ve výbavách jednotek 
  •        výcvik s lodí - nastupování, pádlování, BOZP, přibližování se k zachraňovanému nebo jinému předmětu, vytažení tonoucího do lodě 
  •        výcvik s lodí - převrácení lodě, krizové situace 
  •        vyhledávání předmětů na břehu, potopení se v ochranném obleku 

2. 3. 2017: Hasičský speciál - hasící kontejner je na dosah ruky 
Po neúspěšném zadávacím řízení, kdy nebyla podána ani jedna nabídka, bylo připraveno druhé zadávací řízení s názvem: 4 města zachraňují přes hranice – hasící kontejner (druhé zadání). 29. 3. 2017 zasedne hodnotící komise a bude již jasné, kdo bude dodavatelem druhé části nové hasičské techniky. Ta by měla hrádeckým hasičům začít sloužit od konce roku 2018. 

V první polovině příštího roku se hrádečtí hasiči dočkají nové techniky v podobě hasičského speciálu a přívěsu na ropné havárie. V uplynulých dnech bylo uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele této techniky a po kontrole dozorujícího orgánu je podepsána smlouva s dodavatelem - firmou KOV Velim, s.r.o.

A s jakou technikou budou vlastně hrádečtí hasiči disponovat? S ochranou obyvatel a majetku bude místním hasičům pomáhat osmikolový požární nosič kontejnerů doplněný dvěma nákladními kontejnery a přívěsný vozík. Nosič bude doplněný o hydraulickou ruku a hydraulický naviják. Jeden z nákladních kontejnerů bude opatřen shrnovací plachtou a druhý je určen pro přepravu sypkých materiálů nebo menších stavebních strojů. Přívěsný vozík, který je součástí zakázky, bude vybaven prostředky pro likvidaci úniků ropných látek na vodní hladiny, nornými stěnami, sorbenty, jímacími prostředky použitého sorbentu a osvětlovací soupravou.

Náklady na pořízení této techniky dosahují téměř 10 mil. Kč. Díky projektu pod názvem „4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze“ město získá velkou část finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři) zpátky. Dalšími partnery projektu jsou město Liberec, Zittau a Herrnhut. Cílem celého projektu je efektivní ochrana obyvatelstva, jejich majetku a životního prostředí.

Hrádečtí hasiči budou dále díky tomuto projektu dovybaveni hasícím kontejnerem, ochrannými obleky pro práci ve vodě, novým raftovým člunem, přenosnými osvětlovacími soupravami, mobilními protipovodňovými zábranami a přístřeškem pro garážování kontejnerů a uskladnění písku pro pytlování mobilních zábran. Aktuality


29. 7. 2018 Požární kontejnerový nosič Mercedes-Benz Actros v Hrádku nad Nisou byl pořízen díky projektu „4 města zachraňují přes hranice“
13. 7. 2018 v Krásné Studánce začínají finišovat na hasičárně

2. 12. 2017 Rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rennersdorfu podpořil projekt 4 města zachraňují přes hranice

28.8.2017 Hrádečtí hasiči společně se žitavskými kolegy převzali do užívání novou techniku

25. 6. 2017 Hrádečtí hasiči posílili svoji výjezdovou flotilu 

24. 5. 2017 Čeští a němečtí hasiči prověřili v Oldřichově své hasičské dovednosti

26. 4. 2017 Na Kristýně proběhl mezinárodní výcvik hasičů

6. 2. 2017 Příprava výběrového řízení na hasicí kontejner

Aktuální informace o aktivitách JSDH Hrádku nad Nisou včetně fotodokumentace

10. 6. 2016 Noční soutěž pro hasičskou mládež

17. 9. 2016 Společné cvičení pro děti a mládež v Berthelsdorfu 

22. 10. 2016 Hasičské hry bez hranic v Krásné Studánce 

8.11.2016 Společná exkurze všech partnerů do regionálního operačního střediska hasičů, záchranné služby a lékařské pomoci v německé Hoyeswerdě

         

  
Fotogalerie

 

Hasiči mají k dispozici nové zásahové auto (47 kB)
 (119 kB)
 (170 kB)
 (133 kB)
 (154 kB)
 (154 kB)
 (163 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou