Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Letní dřevořezbářské sympózium v Trojmezí / Sommer Holzfigurensymposium

Fond malých projektů v programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 Kleinprojekteförderung im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2020

 

Číslo projektu
 ERN-0221-CZ-31.08.2016
Termín realizace projektu
 1. 9. 2016 - 30. 9. 2017
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
 Freunde des Beckenbergs e.v., Eibau
Financování projektu
 Fond malých projektů v programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Webová presentace projektu
 
Informace projektu
Projekt je zaměřen na prezentaci kulturního dědictví (pověstí a pohádek) v krajině trojmezí prostřednictvím umělecké tvorby dřevořezbářů. Na Letním dřevořezbářském sympóziu v Trojmezí, které je plánováno v termínu 20. - 23. 7. 2017 v areálu rekreační oblasti Kristýna v Hrádku nad Nisou, se setkají amatérští a lidoví dřevořezbáři ze Saska, Česka i Polska. Hlavní téma řezbářské tvorby se ponese v duchu pohádek a pověstí krajiny trojmezí. Řezbáři se nebudou věnovat jen tvorbě soch - plánována je ukázka tvorby sochy od samého počátku, tj. ve všech fázích dřevořezby. Pro veřejnost budou vyhrazeny určité hodiny, kdy si budou moci poslechnout technologický postup tvorby sochy, případně si jej budou moci i vyzkoušet. Na Kristýně bude pro veřejnost připraven i kulturní program: po čtvrtečním slavnostním zahájení bude následovat sobotní koncert regionální hudební kapely. Pro děti budou připraveny dílničky z přírodních materiálů po všechny tři dny a drobné propagační předměty s pohádkovou tematikou krajiny trojmezí. Téma bude rozvíjet i výstava "Pohádky a pověsti Trojmezí".

Das Projekt zielt auf die Präsentation des kulturellen Erbes (Erzählungen und Märchen) im Dreiländereck durch das künstlerische Schaffen von Holzschnitzern hin. Beim Sommer - Holzfiguren Symposium in Dreiländereck, das vom 20.7 bis 23 7. 2017 im Erholungsgebiet Kristyna in Hradek nad Nisou geplant ist, treffen sich Amateur- und Volks-
Holzschnitzer aus Sachsen, Tschechien und Polen. Hauptthema des Holzfiguren Symposiums sind Erzählungen und Märchen aus dem Dreiländerecke. Die Holzschnitzer werden aber nicht nur Skulpturen machen. Sie werden auch Herstellung der Skulpturen von Anfang den Besuchern vorstellen, d.h. in allen Phasen Herstellung. Für die Öffentlichkeit werden bestimmte Zeiten ausgewählt, um vom technologischen Herstellungsprozess zu erfahren, aber auch um sich eventuell selbst zu versuchen. In Erholungsgebiet Kristyna wird für die Öffentlichkeit ein Kulturprogramm vorbereitet. Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstag wird am Samstag ein Konzert regionaler Musikbands erfolgen. Die Kinder werden mit Naturmaterialen basteln und kleine Exponate zum Thema „Märchen aus dem Dreiländereck“ herstellen. Das Thema soll die Ausstellung "Erzählungen und Märchen eus dem Dreiländereck" weiter entwickeln.


Aktivity projektu / Projektaktivitäten

3,5 denní dřevořezbářské sympózium – 3,5 Tägige Holzfiguren Symposium

 

výroba propagačních materiálů - "Pohádkové pexeso" – Herstellung Werbenmaterialen – Märchenmemoryspiel

 

putovní výstava "Pohádky a pověsti Trojmezí" – Wanderaustelleng „Erzählungen und Märchen der Dreiländereck“

 

marketingová opatření a povinná publicita - Marketing und Publizität

 

administrativní a koordinační činnost – Administration- und Koordination- Tätigkeit

Tiskové zprávy
 
Aktuality
 

     eu_vlajka_a_ahoj_sousede.png               Euroregion Nisa 
    

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou