Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Hrádek nad Nisou Zelené město - Podpora environmentálního vzdělávání veřejnosti v Hrádku nad Nisou

Předmětem projektu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí v Hrádku nad Nisou.

 

Číslo projektu
 
Termín realizace projektu
 2.5.2016 - 31.5.2017
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
 Na Zemi
Financování projektu
 Dotační fond Libereckého kraje
Webová presentace projektu
 
Informace projektu
 Předmětem projektu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí v Hrádku nad Nisou a jeho bezprostředním okolí. Projekt usiluje o začleňování globálních témat do výuky i každodenního života obyvatel, chce podporovat aktivitu a iniciativu a zvyšovat zájem o dění kolem sebe. Hlavním mottem: Mysli globálně, jednej lokálně. Projekt se bude opírat o metodologii Kritického myšlení tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

 

Jednotlivé aktivity orientují vzdělávání na potřeby skutečného života a přirozeným způsobem zahrnují rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Proč právě globální rozvojové vzdělávání? Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Participativním přístupem rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace těchto aktivit:

1.      realizace výstavy Supermarket SVĚT,

2.      vzdělávací programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 2. stupně ZŠ,

3.      výtvarná soutěž pro žáky ZŠ,

4.      akční dny pro ZŠ a veřejnost,

5.      Příručka odpovědného spotřebitele.

Tiskové zprávy
 
Aktuality
 

       lk_logo_2016.png 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou