Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Rok 2013

Archiv projektů

 

 
Výše uvedený projekt se zabývá propagací a porovnáním starých lidových tradic a zvyků v regionu a poukáže i na novodobé tradice, vzniklé na základě přeshraniční spolupráce. Projekt byl spolufinancován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa CZ-PL, z části z Česko – německého fondu budoucnosti a městem Hrádek nad Nisou. Program: Česko-německý fond budoucnosti
Obsahem projektu je zpřístupnění mokřadu komunikacemi pro pěší z povalových chodníků se dvěma odpočívadly a vyhlídkou. Program: Státní zemědělský a intervenční fond, podopatření: Neproduktivní investice v lesích
Cílem projektu je realizace opatření k odstranění následků způsobených povodněmi v srpnu roku 2010 a opatření pro zlepšení podmínek pro krizové řízení v přeshraničním rozsahu.
Cílem projektu byla společná přeshraniční turistická propagace Trojzemí, měst Svazku měst Malý Trojúhelník a města Zhořelce s jejich sportovišti, úspěšnými osobnostmi z oblasti sportu a sportovními akcemi.
Hlavním cílem projektu „Bezpečnost v regionu Trojzemí“ bylo zvýšení bezpečnosti v této oblasti, prohloubení spolupráce bezpečnostních složek, zvýšení schopností členů krizových štábů a prevence před patologickými jevy.
 

 

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou