Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Cestou sportu k překonání hranic

Předmětem projektu je vznik nové spolupráce a vzájemného poznání osob z česko - polského příhraničí, které jsou aktivní v oblasti sportu, a také rozšíření spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou, Boleslawiec (PL) a Zittau (D). Výstupem projektu bude navázání nových kontaktů a vazeb mezi sportovními kluby, a to prostřednictvím turnajů ve stolním tenisu, plážovém a halovém volejbalu.

 

Číslo projektu
 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000591
Termín realizace projektu
1.1.2017 - 31.12.2017
Vedení projektu
Město Hrádek nad Nisou
Partneři
Město Boleslawiec (PL)
Financování projektu
Projekt je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.
Celkové náklady:  14 093,84 €
Příspěvek EFRR: 11 979,76 €
Národní veřejné zdroje: 2 114,08 €
 
Webová presentace projektu
 http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=557
Informace projektu
Hlavními aktivitami projektu jsou čtyři přátelské sportovní turnaje za účasti českých a polských hráčů a v případě turnaje ve stolním tenisu v Hrádku nad Nisou i za účasti hráčů z německé Žitavy.

Stolní tenis
11.02.2017 – sportovní hala Boleslawiec – trénink a turnaj v jednotlivých kategoriích

Halový volejbal 22.04.2017 – sportovní hala Boleslawiec – utkání družstev mužů,žen a smíšených družstev

Plážový volejbal –  17.6.2017 – rekreační areál Kristýna - jih, Hrádek nad Nisou – turnaj dvojic mužů, žen a smíšených párů

Stolní tenis3.12.2017 – sportovní hala Hrádek nad Nisou ­- trénink a turnaj v jednotlivých kategoriích

Tiskové zprávy
 
Aktuality
 

          cz_pl_prekr_hranice.jpg              Euroregion Nisa 
    

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou