Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou

Projekt rekonstrukce střešního pláště je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení nového dopravního automobilu a stavbu - výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

 

Číslo projektu
LK - OLP/1811/2017
MV - 014D242007039
Termín realizace projektu
 01.04.2017 - 09.11.2017
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
 ------
Financování projektu
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje
MV - GŘHZS - Dotace pro jednotky SDH obcí

Celkové náklady: 1 877 436 Kč vč. DPH
Dotace MV: 934 483 Kč
Dotace LK: 616 759 Kč
Vlastní podíl: 326 194 Kč
Webová presentace projektu
 
Informace projektu
V rámci realizace projektu „Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou“ bude provedena demontáž hromosvodu a následně budou odstraněny veškeré klempířské prvky na střeše. Odstraní se také plechová a skládaná krytina, podkladní asfaltový pás a dřevěné bednění. Dojde k očištění krovu, který bude opatřen nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Celoplošně dojde k osazení nového dřevěného bednění z prken a bude provedena skladba dle typu krytiny. Plechová krytina bude provedena na kopuli a na střeše za půlkruhovým vikýřem. Ostatní plochy budou dále řešeny z cementovláknitých tvarovek s obloukem, za použití lemovacích tvarovek při nároží, hřebeni a okapu. Střecha bude provedena jako větraná, s nasáváním u okapu, větraný hřeben bude doplněn o větrací tvarovky. Nároží a úžlabí bude řešeno oplechováním z hliníkového lakovaného plechu. Na střeše směrem do ulice dojde k osazení ve dvou řadách plůtkové sněhové zachytávače Dále budou použity systémové tvarovky pro odvětrání a prostupy EL. Prostupy stožárů budou řešeny klempířskými prvky. Žlab na věži s vodu bude nově osazen. Lokálně dojde k opravě podbití. Komínové zdivo bude opraveno a nataženo nově štukovou omítkou. Klempířské prvky (oplechování atiky, oplechování úžlabí a nároží, napojení střechy na stěny) bude provedeno z hliníkového lakovaného plechu. Na kopuli bude osazena nová báň ve stejném rozměru a tvaru jako stávající, provedena z hliníkového plechu. Zpět bude osazen hromosvod a následně bude provedena revize.

Tiskové zprávy
 
Aktuality
 

  lk_logo_2016.png                                           mvcr_logo_2016.jpg   

 

Hasičská zbrojnice před realizací (41 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (75 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (70 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (75 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (71 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (53 kB)
Hasičská zbrojnice v průběhu realizace (74 kB)
Hasičská zbrojnice po realizaci (34 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou