Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou

Projekt je zaměřen na vybudování zařízení pro dětskou skupinu a to přestavbou a dostavbou objektu čp. 587 (bývalý výměník) k objektu současné MŠ Liberecká v Hrádku nad Nisou. Ve vztahu k podporovaným aktivitám budou v rámci projektu provedeny stavební úpravy - dostavba a vestavba stávajícího výměníku a bude pořízeno vybavení této budovy. Výsledkem projektu bude vybudované zařízení pro dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí.

 

eu_int_reg_op_pr__mmr_2016.jpg 

Číslo projektu
 CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000549
Termín realizace projektu
 5.1.2015 - 30.9.2018
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
 
Financování projektu
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přehled zdrojů financování:
Celkové výdaje: 8 815 537,00 Kč
Dotace 7 933 983,30 Kč
Vlastní zdroje: 881 553,70 Kč
Webová presentace projektu
 
Informace projektu
Cílem projektu je doplnit chybějící kapacitu kvalitního a cenově dostupného zařízení pro péči o děti zejména do tří let v lokalitě Hrádek nad Nisou a zkvalitnit tak podmínky pro zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Město Hrádek nad Nisou a jeho bezprostřední okolí je územím s vysokým rozvojovým potenciálem, stabilním demografickým vývojem a také s celkovým ekonomickým růstem.
Projekt je zaměřen na vybudování zařízení pro dětskou skupinu podle zákona č.247/2014 Sb., a to přestavbou a dostavbou objektu čp. 587 (bývalý výměník) k objektu současné MŠ Liberecká v Hrádku nad Nisou. Ve vztahu k podporovaným aktivitám specifického cíle 2.4 IROP budou v rámci projektu provedeny stavební úpravy - dostavba a vestavba stávajícího výměníku a bude pořízeno vybavení této budovy.
Výsledkem projektu bude vybudované zařízení pro dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí, a to přestavbou části objektu občanské vybavenosti - bývalého výměníku a stavebním propojením do současné fungující Mateřské školky Liberecká v Hrádku nad Nisou.

Tato školka bude pověřena a zabezpečí provozování a chod tohoto nového zařízení, budou v tomto smyslu rozšířeny kompetence MŠ Liberecká prostřednictvím Dodatku zřizovací listiny této školky.
Vybudováním takového zařízení se tak sníží věková hranice pro přijímané děti předškolního věku od 2 let.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou