Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Město v obrazech »

Obrazem

 

Státní svátek - 28. říjen

autor: Mgr. Vít Štrupl, Roman Sedláček datum zveřejnění: 31.10.2017 zdroj: Hrádek nad Nisou - obrazem

 

Letošní oslavy státního svátku – Dne vzniku samostatného Československa – připadly na minulou sobotu. Před základní školou Lidická nejprve starosta města pan Josef Horinka vyzdvihl význam událostí, které svátek připomíná.

 

Ve svém projevu vícekrát citoval Tomáše G. Masaryka a zdůraznil aktuálnost jeho myšlenek i v dnešní době.
 
Po tradičním pokládání květin u Pomníku obětem válek se účastníci oslav přesunuli na nároží u Koníka, kde byla žehnáním obnovené Grösselovy kaple učiněna definitivní tečka za její obnovou a stěhováním.
 
Závěr oslav v obřadní síni hrádecké radnice tradičně patřil předání Cen Města Hrádek nad Nisou osobnostem, které se významnou měrou zapsaly do historie našeho města.

 
Letošní laureáti Cen Města Hrádek nad Nisou:
 
Mgr. Zdena Vachková
Mgr. Zdena Vachková je oceněna za celoživotní práci v oblasti školství a vzdělávání. Na Hrádecku začala učit v roce 1981, tehdy ještě ve škole ve Václavicích. Základní škola ve Václavicích byla ale po čtyřech letech zrušena. Tehdy paní učitelka Vachková začala učit v základní škole v Doníně, kde vyučuje dodnes.
Přesto, že ocenění paní Vachkové bylo uděleno především za práci odvedenou při vzdělávání našich dětí, rád bych zmínil i její aktivitu v hrádecké základní organizaci Klubu českých turistů. Vede ji více než třicet let. Stejně tak je hlavní organizátorkou tradičního pochodu Lužická padesátka.
 
Mgr. Václav Havel
Zastupitelstvo města se rozhodlo ocenit Mgr. Václava Havla za jeho dlouholetou angažovanost při kulturních a společenských akcích města a neziskových organizací působících ve městě a za jeho pedagogickou činnost v oblasti speciálního školství.
V Hrádku nad Nisou začal vyučovat v roce 1985 po předchozích zkušenostech ze školství v Mladé Boleslavi. V roce 1991 se stal ředitelem tehdy Zvláštní školy v Loučné. Od r. 1993 k ní přibyla ještě mateřská škola. I když se názvy školy v posledních letech několikrát díky legislativě měnily, stále je zaměřena na výchovu a vzdělávání předškoláků a na speciální školství. Pan ředitel Václav Havel školu vede 26 let a podařilo se mu ji úspěšně provést všemi změnami a problémy, které v průběhu více než čtvrtstoletí nastaly. Je ale pevně přesvědčen, že tento školní rok je jeho posledním, příští rok odchází do důchodu.
 
Ing. Milan Faltus
Zastupitelstvo města se dále rozhodlo ocenit Ing. Milana Faltuse za jeho dlouholetý přínos v oblasti samosprávy, v oblasti rozvoje města a za podporu projektů města Hrádek n. N.  Ing. Milan Faltus byl starostou města ve třech volebních obdobích v letech 1992-2002. V letech 2002-2006 byl členem zastupitelstva města. Ing. Milan Faltus stál u zrodu a realizace řady projektů, které po roce 1989 začaly měnit podobu města a budovat jeho zanedbanou infrastrukturu. Zmiňme například celoplošnou plynofikaci, zajištění výstavby ČOV, nového vodojemu a vodovodních řadů, prosazení výstavby vnitřního městského okruhu ale i obchvatu města, který odvedl tranzitní dopravu mimo jeho centrum. Za vedení města Ing. Milanem Faltusem byly vybudovány také cyklostezky k hraničním přechodům a na Trojmezí, rozlučková síň na hřbitově, kterou tehdy město vůbec nemělo, řada nových bytových domů. Rovněž byla rekultivována skládka na Kristýně. Ing. Milan Faltus stál i za zahájením spolupráce mezi městy Malého Trojúhelníku a za aktivním vystupováním města Hrádek nad Nisou v ERN.
V letošním roce Ing. Milan Faltus oslavil významné životní jubileum - 80 let. 
Audio: předávání cen Města Hrádek nad Nisou 2017

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou