Místní komunikace - Hartavská 73 Loučná

Ukončeno: 13.08.2018

 

Popis závady:
Na obecní komunikaci před vstupem na pozemek se při každém dešti vytváří velká kaluž která velmi ztěžuje přístup ke vstupu a dále dochází k prosaku vody pod přilehlý objekt, nehledě na rozstřik vody projíždějícími vozidly. Pravdě podobně i díky kaluži je zarezlý a nefunkční hlavní uzávěr vody do objektu který je přímo pod kaluží. Mohu doložit fotodokumentací. Jakub Vetešník.

Oznámeno: 15.12.2017 12:17

Ukončeno: 13.08.2018 07:57
Vodovodní uzávěr je nutno řešit se správcem sítí, tj.SČVaK, komunikace je vyspádovaná ke krajnicím, kde je zelený pás na vsakování vody, vzhledem ke stáří objektů přilehlých k této komunikaci je možné dožiti izolace těchto domů.