Místní komunikace - Hartavská 73 Loučná

Oznámeno: 15.12.2017

 

Popis závady:
Na obecní komunikaci před vstupem na pozemek se při každém dešti vytváří velká kaluž která velmi ztěžuje přístup ke vstupu a dále dochází k prosaku vody pod přilehlý objekt, nehledě na rozstřik vody projíždějícími vozidly. Pravdě podobně i díky kaluži je zarezlý a nefunkční hlavní uzávěr vody do objektu který je přímo pod kaluží. Mohu doložit fotodokumentací. Jakub Vetešník.

Oznámeno: 15.12.2017 12:17