2014 - 2018

 

Josef Horinka
starosta města, člen rady města

Pavel Farský
místostarosta města, člen rady města

Iva Červená
členka rady města
  
Petr Dlouhý
člen rady města 

Jan Krečman
člen rady města  

Tomáš Prokop
člen rady města  

Th. Mgr. Hedvika Zimmermannová
členka rady města