Kontrolní výbor 2014 - 2018

Složení kontrolního výboru.

 


Předseda výboru:
Mgr. Jaroslav Poláček


Členové výboru: 
Václav Krejčík
Ing. Milan Slabý
Jan Sladký
Karel Pokorný
Tajemník:
Věra Blažková