Ostatní zaměstnanci

Informace o ostatních zaměstnancích odboru

 

Kateřina Krouská
  • servisní zaměstnanec městského úřadu - uklízečka

Jitka Lenártová
  • koordinátorka pracovníků veřejné služby
  • zaměstnanec na dobu určitou

Ludmila Štáliková
  • administrátorka pracovníků města (mimo úřad) a veřejné služby