Pavel Farský

místostarosta města, člen rady města