Otázka 1

Pane místostarosto, vzhledem k oboru, který jste vystudoval, dojde k nějakým změnám v rozdělení kompetencí mezi vámi a panem starostou?

 

To závisí na dohodě s panem starostou a na odsouhlasení radou města. Každopádně, měl bych převzít kompetence po paní místostarostce a rád bych se věnoval výstavbě.