Kultura

 

S oblastí investic, bohužel, je propojena i kultura v našem městě. Myslím si, že na město naší velikosti pořádáme, pro všechny věkové kategorie, mnoho kulturních a společenských akcí. Jen škarohlíd by mohl tvrdit, že se v Hrádku nic neděje. Kulturní kalendář je velmi pestrý.

Bohužel, mnozí si neuvědomují, že každá, byť sebemenší akce, si žádá finanční zabezpečení. Je proto na místě poděkovat zde všem sponzorům, jejichž příspěvky nám dávají možnost realizovat tak širokou paletu společných akcí.

Kulturní kalendář by ale nemohl být zdaleka tak bohatý, kdyby nebylo v Hrádku lidí ochotných ke spolupráci. Všem, kteří se jakkoliv angažují při pořádání a organizaci městských akcí, děkuji.