Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Informace podle zák. č. 106 »

Poskytnuté informace

 
Odpověď na žádost evidované dne 22. 05. 2018, ve věci problematiky finančních nákladů na zajištění služeb pro naplnění obecné směrnice EU o ochraně osobních dat, známé také pod zkratkou GDPR. 31.5.2018 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 Odpověď na žádost ze dne 25. 01. 2018, ve věci problematiky vedení řízení o přestupcích dle nové právní úpravy účinné od 01.07.2017. 19.2.2018 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 Odpověď na žádost ze dne 07. 02. 2018, ve věci problematiky zajištění služeb pro naplnění obecné směrnice EU o ochraně osobních dat, známé také pod zkratkou GDPR. 19.2.2018 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 ze dne 27. 07. 2017, ve věci přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 7.9.2017 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 ze dne 16. 08. 2017, ve věci problematiky s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky 7.9.2017 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 ze dne 21. 02. 2017, ve věci investičních akcí města na rok 2017 29.3.2017 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 ze dne 27. 02. 2017, ve věci poskytování šikanozních žádostí o informace 29.3.2017 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106 Test 1 7.3.2017 Zdroj: Informace zveřejněné podle Zák. č. 106


 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou