Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor dotací, rozvoje města a kultury »

Zprávy

 
U příležitosti Společenského večera města je tradičně předáváno "ocenění starosty" vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výjimečné činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům v různých oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní úspěchy). V roce 2016 došlo k rozšíření kategorií o Poděkování starosty města - za spolkovou činnost. Ocenění a poděkování se udělují za aktivity v předchozím roce, nikoliv jako ocenění města za dlouhodobou, či celoživotní činnost. 12.12.2018 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dovolujeme si vás upozornit, že na Odbor dotací, rozvoje města a kultury můžete zasílat své návrhy na udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018. 18.9.2018 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury U příležitosti Společenského večera města je tradičně předáváno "ocenění starosty" vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výjimečné činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům v různých oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní úspěchy). V roce 2016 došlo k rozšíření kategorií o Poděkování starosty města - za spolkovou činnost. Ocenění a poděkování se udělují za aktivity v předchozím roce, nikoliv jako ocenění města za dlouhodobou, či celoživotní činnost. 29.11.2017 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dovolujeme si vás upozornit, že na Odbor dotací, rozvoje města a kultury můžete zasílat své návrhy na udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017. 21.8.2017 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury dle zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 7.3.2017 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Město Hrádek nad Nisou, Odbor dotací, rozvoje města a kultury vyhlašuje výtvarnou soutěž "Hrádek nad Nisou očima dětí", která se uskutečňuje u příležitosti 730. výročí od první zmínky o městě v písemných pramenech. 1.11.2016 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dovolujeme si vás upozornit, že na Odbor dotací, rozvoje města a kultury můžete zasílat své návrhy na udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2016. 6.9.2016 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 22. 4. 2015 usnesením č. 4/70/ZM/15 znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace. 23.4.2015 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Zveřejnění Výzvy k podání žádosti o dotaci z Grantového programu města na rok 2014 – Příspěvkového programu obnovy majetku. 28.2.2014 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dne 26. 02. 2014 byl schválen na jednání Zastupitelstva města Grantový program Města Hrádek nad Nisou pro rok 2014. 27.2.2014 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Liberecký kraj podpořil v letošním roce z Dotačního fondu tři projekty realizované Městem Hrádek nad Nisou. 16.12.2013 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dne 27.02.2013 byl schválen na jednání Zastupitelstva města grantový program pro rok 2013. 4.3.2013 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Město Hrádek nad Nisou získalo dotaci z Fondu solidarity EU. 2.1.2013 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dne 12. a 13. října 2012 se budou konat volby členů do Osadního výboru Václavice. 18.9.2012 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury II. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Příspěvkového programu obnovy majetku 1.6.2012 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dne 22.02.2012 proběhlo na jednání Zastupitelstva města schválení grantového programu. 27.2.2012 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Městský úřad Hrádek nad Nisou uzavírá místní komunikaci V Rokli pro provoz všem vozidlům. 9.2.2012 Zdroj: Kancelář úřadu Anketa ke "Smlouvě o kompenzaci hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru Václavice II" 15.7.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury II. Výzva k předkládání žádostí o přidělení dotace z Grantového programu města na rok 2011 - Program obnovy majetku 1.7.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Tisková zpráva Odboru dotací, rozvoje města a kultury 30.6.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury oznámení o konání ankety v Hrádku nad Nisou, část obce Václavice a Uhelná 25.5.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Dne 30. 3. 2011 proběhlo schválení grantového programu na jednání Zastupitelstva města 31.3.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Žádosti o finanční příspěvek na obnovu přístupových mostků ve Václavicích je možné podávat do 12.01.2011 na Odbor dotací, rozvoje města a kultury. 5.1.2011 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje dne 1. prosince 2010 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Strategický plán Leader ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II 16.12.2010 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury Termín a místo konání voleb do OV Václavice se nemění. Mění se pouze doba konání voleb. 8.12.2010 Zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury


 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou