Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/02/ZM
Termín Konání: 24.02.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení ze 1. řádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Majetkoprávní úkony a ostatní
5.1. Prodej p.p.č. 636/1 a 637/1 k.ú. Loučná
5.2. Prodej p.p.č. 448/5 k.ú. Dolní Sedlo
5.3. Prodej p.p.č. 1570, 1573/1, 1573/5 a 1573/6 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.4. Prodej p.p.č. 3137/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.5. Prodej p.p.č. 3140/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.6. Prodej p.p.č. 3140/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.7. Prodej p.p.č. 3140/4 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.8. Prodej p.p.č. 3140/5 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.9. Prodej p.p.č. 157/1 k.ú. Loučná
5.10. Revokace usnesení č. 3/87/ZM/09 ze dne 25. 3. 2009
5.11. Upřesnění a potvrzení zájmu o odkoupení pozemků v průmyslové zóně - RUBIDEA CZ
5.12. Prodej bj.č.4 v čp.571- Tichý Josef
5.13. Prodej p.p.č. 45/2, 45/4, 45/5 a 1799/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.14. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/1, Starý Dvůr
5.15. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/2, Starý Dvůr
5.16. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/3, Starý Dvůr
5.17. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/4, Starý Dvůr
5.18. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/5, Starý Dvůr
5.19. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/6, Starý Dvůr
5.20. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/7, Starý Dvůr
5.21. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/8, Starý Dvůr
5.22. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/9, Starý Dvůr
5.23. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/10, Starý Dvůr
5.24. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 730/11, Starý Dvůr
5.25. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/1, Starý Dvůr
5.26. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/2, Starý Dvůr
5.27. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/3, Starý Dvůr
5.28. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/4, Starý Dvůr
5.29. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/5, Starý Dvůr
5.30. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/6, Starý Dvůr
5.31. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/7, Starý Dvůr
5.32. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/8, Starý Dvůr
5.33. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/9, Starý Dvůr
5.34. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/10, Starý Dvůr
5.35. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/11, Starý Dvůr
5.36. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/12, Starý Dvůr
5.37. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/13, Starý Dvůr
5.38. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/14, Starý Dvůr
5.39. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/15, Starý Dvůr
5.40. Zveřejnění záměru prodeje podílů - b.j. 731/16, Starý Dvůr
5.41. Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 368/1 a části p.p.č. 354/64 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.42. Spolupráce při rozvoji Průmyslové zóny Hrádek nad Nisou
5.43. Směna pozemkové parcely č. 1544/6 k.ú. Hrádek nad Nisou
6. Sídliště Pod Tratí - dodatek č. 2
7. Bydlení Šestajovice, lokalita "Starý statek"
8. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
8.1. ZŠ Lidická - Zřizovací listina
8.2. ZŠ T.G.Masaryka - Zřizovací listina
8.3. ZŠ Donín - Zřizovací listina
8.4. ZŠ a MŠ Loučná - Zřizovací listina
8.5. MŠ Liberecká - Zřizovací listina
8.6. MŠ Oldřichovská - Zřizovací listina
8.7. MŠ Donín - Zřizovací listina
8.8. DDM DRAK - Zřizovací listina
9. Grantový program města pro rok 2010
10. Projekty města
10.1. Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí – JŘBU
10.2. Informace o podaných projektech do OPŽP na zateplení ZŠ T.G.M, MŠ Václavice a DPS Žitavská
10.3. JŘBU Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou
11. Nové Bydlení - vyrovnání závazků a pohledávek mezi družstvem a Městem
12. Fond rozvoje města
12.1. Doplnění členů správní rady
12.2. Vypořádání roku 2009
13. Čištění odpadních vod - Směrnice
14. Interpelace
14.1. Kontrolní prohlídka stavby
14.2. Žitavská ulice kanalizace
14.3. Požární nádrž - smlouva
15. Různé, org. záležitosti
15.1. Anonymní podnět k prošetření smrti
15.2. Brána Trojzemí o.p.s.
16. Písemné informace