Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/04/ZM
Termín Konání: 21.04.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení ze 3. řádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Majetkoprávní úkony
5.1 Prodej p.p.č. 189 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.2 Prodej p.p.č. 55 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.3 Prodej p.p.č. 1120 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.4 Prodej p.p.č. 923/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.5 Směna pozemku p.p.č. 502/1 k.ú. Loučná
5.6 Prodej p.p.č. 116 k.ú. Loučná
5.7 Revokace usnesení č. 10/331/ZM/08 ze dne 17. 12. 2008
5.8 Revokace usnesení č. 3/139/ZM/10 ze dne 24. 3. 2010
5.9 Prodej p.p.č. 867 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.10 Žádost o přezkoumání prodeje p.p.č. 157/1 k.ú. Loučná
5.11 Smlouva o zřízení věcného břemene - KMI s.r.o.
6. Představení nové ředitelky ZŠ Donín
7. FRM
7.1 FRM zápis ze správní rady FRM z 29.3.2010
7.2 Návrh změny pravidel - Zelená úsporám
7.3 Milan Janda - žádost o dotaci
7.4 Manželé Bohuslav a Zdeňka Novotná - žádost o dotaci
7.5 FRM Žádost o dotaci Brunerovi
7.6 FRM půjčka Mackurová
7.7 FRM Žádost o dotaci, Nesibová-Zelená úsporám
8.1 Projekty - přehled
8.2 Zateplení objektu MŠ Donín č.p. 36
8.3 Instalace solárních soustav na obj.MŠ Donín a šatny fotbalového hřiště
9. Projekty
9.1 Projekt: Přeshraniční spolupráce hasičů-vyhodnocení VZ
9.2 Projekt: Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech
10. Návrhy smluv při rozvoji průmyslové zóny v Hrádku nad Nisou
11. Průběžná zpráva - Dolní Suchá
12. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
13. Delegace na valnou hromadu
14. Prezentace záměru přestavby Starého Dvora - statek
15. Interpelace
15.1 Městský park
15.2 Interpelace pana Krejčíka - uzavírky
15.3 Cyklostezka Luční - vícepráce
15.4 Nepovolené kácení dřevin firmou KMI s.r.o. - info
16. Různé, org. záležitosti
16.1 Nemocnice Frýdlant s.r.o.
17. Písemné informace
18. Poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje