Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/06/ZM
Termín Konání: 30.06.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení z 5. řádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Poděkování ředitelce ZŠ Donín Mgr.Miluši Brandové
6. Majetkoprávní úkony
6.1. Prodej p.p.č. 119/3 a p.p.č. 119/4 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.2. Prodej p.p.č. 119/1 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.3. Prodej p.p.č. 704/1 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.4. Prodej p.p.č. 704/2 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.5. Prodej p.p.č. 704/3 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.6. Prodej p.p.č. 704/4 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.7. Prodej p.p.č. 1759/3 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.8. Prodej p.p.č. 1757/13, p.p.č. 1757/2 a p.p.č. 1757/3 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.9. Prodej p.p.č. 1757/14 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.10. Prodej p.p.č. 1757/15 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.11. Prodej p.p.č. 1757/16 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.12. Prodej p.p.č. 1757/17 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.13. Prodej p.p.č. 1757/18 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.14. Prodej p.p.č. 1757/19 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.15. Prodej p.p.č. 1757/20 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.16. Prodej p.p.č. 1757/21 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.17. Prodej p.p.č. 1757/22 a p.p.č. 1757/23 k.ú. Hrádek nad Nisou
6.18. Odkup p.p.č. 204/2 a p.p.č. 203/5 k.ú. Loučná
6.19. Revokace usnesení č. 3/144/ZM/10 ze dne 24. 3. 2010
6.20. Revokace usnesení č. 3/150/ZM/10 ze dne 24. 3. 2010
6.21. Revokace usnesení č. 3/154/ZM/10 ze dne 24. 3. 2010
6.22. Revokace usnesení č. 3/160/ZM/10 ze dne 24. 3. 2010
6.23. Revokace usnesení č. 3/161/ZN/10 ze dne 24. 3. 2010
6.24. Zveřejnění záměru prodeje bj.2/652, Liberecká
6.25. Zveřejnění záměru prodeje bj.2/204, Žitavská
6.27. Pronájem pozemků p.p.č. 1594/7, 1595 a 1594/15
6.28. Prodej pozemků p.p.č. 1594/7, 1595 a 1594/15
6.29. Prodej pozemků p.p.č. 1594/7,1595 a 1594/15
6.30. Žádost o zrušení předkupního práva
7.1. Projekty města
7.2. Ekologická spolupráce škol ZŠ Lidická a ZŠ Bogatynia
8. Závěrečný účet města 2009
9. Inventarizace za rok 2009
10. Smlouva o kontrolní činnosti - zpracování auditu
11. Zpráva auditora o hospodaření PO DDM DRAK a MŠ Oldřichovská
12. Koncept Výstavního a koordinačního centra Brána Trojzemí
13. Změna č.12 územního plánu
14.1. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok 2010
14.2. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK pro období 2010-2014
15. Společnost Bydlení Šestajovice I - prodej pozemků
17.1. Smlouva o zřízení věcného břemene
17.2. Smlouva o zřízení věcného břemene
17.3. Smlouva o zřízení věcného břemene
18. Lokalita Dolní Suchá - průběžná zpráva
19. Kristýna a.s.
20. Akcie ČSAD - prodej
21. Zpráva o hospodaření TS Hrádek, s.r.o.
22. Interpelace
22.1. Interpelace - Donín - Platanka (č.p. 336)
22.2. Interpelace p. Zůčkové - stará škola Dolní Suchá
22.3. Interpelace p.Krejčíka - vytěžené kostky na stavbě
22.4. Interpelace p.Krejčíka - opěrná zeď Oldřichovská ul
23. Různé
23.1. Volby do ZO 2010 - informace
23.2. Žádost a prosba podnikatelů z Hrádku nad Nisou
23.3. Víkendový klid
23.4. Zpráva z Kontrolního výboru
23.5. Pracovněprávní vztah - přechod práv a povinností
23.6. Stanovisko k platnosti smlouvy - zajištění svozu a likv.odpadu
24. Písemné informace
24.5. Pomoc oblastem postižených povodní