Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/1Mim/ZM
Termín Konání: 03.03.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Spolupráce při rozvoji Průmyslové zóny Hrádek nad Nisou