Přijímací řízení na střední školy
Střední školy 8.6.2020 08:00 - 12:00
Přijímací řízení na střední školy
Gymnázia 9.6.2020 08:00 - 12:00
Termín odevzdání zápisového lístku
Střední školy 23.6.2020 00:00 - 24.6.2020 23:59
Nejlepší žáci školy
Hrádek nad Nisou 24.6.2020 09:00 - 10:00
Rozloučení s vycházejícími žáky
Obřadní síň MěÚ Hrádek nad Nisou 26.6.2020 08:30 - 10:00