Hrádek nad Nisou
 
  Archiv

Hrádek nad Nisou »

Město - Archiv »

 

Formuláře, elektronická podatelna

 

Formuláře
Kancelář úřadu

Vzor formuláře přihlášky do výběrového řízení
Správní a sociální odbor

Upravuje se v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 - GDPR
Odbor stavební a životního prostředí

Žádosti a oznámení o stavebních činnostech, změnách v užívání staveb, odstranění staveb. (Stavební řád dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.)
Stavební dozor, užívání staveb, vyjímky, čísla popisná.


(dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb. )
Źádost o změnu v ÚP.


Žádosti povolení výkopových prací, umístění inženýrských sítí v komunikacích, užívání komunikací, atp.


Povolení ke kácení dřevin, nakládání s vodními díly, povrchovými, spodními a odpadními vodami, rybářské lístky.
Finanční odbor

Ohlášení konání kulturních akcí
Odbor investic a správy majetku

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství, pronájmy a prodeje bytů a pozemků
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství pro výkopy, stavební práce, úklid, konání kulturně společenských a sportovních akci, prodejních a prezentačních akcí a umisťování jiných strojů a zařízení
Městská policie

Upravuje se v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 - GDPRGDPR

Elektronická podatelna

Postup elektronického podání:

1) Stáhněte na svůj počítač formulář, který potřebujete. Pro vyplňování jsou určeny formáty RTF A DOC
(viz. formáty).

2) Vyplňte formulář ve svém textovém editoru.

3) Vyplněný formulář odešlete jako přílohu zprávy ověřené elektronickým podpisem nebo vyplněný formulář či samostatný dokument ověřený elektoronickým podpisem na e-mailovou adresu:

podatelna@muhradek.cz


UPOZORNĚNÍ:

Nebude li zpráva, formulář či dokument elektronicky podepsán (platným elektronickým podpisem) nebude se považovat za řádné oficiální podání a bude se  k takovému podání přistupovat jako k běžné korespondenci (může nastat problém s počítáním lhůt apod.) !!!

Formuláře jsou pro vás připraveny v obvyklých formátech:
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading