Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Úprava fasády a výměna oken objektu čp. 124 Camelot. číslo jednací: OISM-303/2019-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.1.2019
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí dne 30.1.2019 v 11.00 hodin, povinná Pazjaková Ivana. číslo jednací: SO-7334/2018-KOD od: Exekutorský úřad Klatovy
vyvěšeno: 18.10.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
- usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání dne 6.3.2019 ve 13.00 hodin, povinná Prostředníková Simona. číslo jednací: SO-283/2019-KOD od: Exekutorský úřad Litoměřice
vyvěšeno: 14.1.2019
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/072/18 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-6484/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.9.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
o rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019. číslo jednací: SO-264/2019-KOD od: Finanční úřad pro LK
vyvěšeno: 11.1.2019
nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitých věcí spadajících územně pod obec Hrádek nad Nisou číslo jednací: SO-5972/2018-UHE od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 24.8.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu. číslo jednací: FO-202/2019-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 9.1.2019
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/18 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5529/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 6.8.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-115/2019-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 9.1.2019
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/064/18 - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5441/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 1.8.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/080/2018 - ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-9011/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.12.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/065/18 - Český rybářský svaz z.s. číslo jednací: ODK-5053/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2019. číslo jednací: FO-9014/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.12.2018
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č. 16/063/18 "Oprava věžních hodin Chrámu pokoje včetně jejich osvětlení" číslo jednací: ODK-4819/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
o zveřejnění střednědobého výhledu PO na 2020-2021. číslo jednací: FO-9013/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.12.2018
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek ad Nisou číslo jednací: FO-4773/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2018
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
o zveřejnění střednědobého výhledu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-9010/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.12.2018
Oznámení Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o zveřejnění finančních dokumentů číslo jednací: 4764/2018-UHE od: Městský úřad v Chrastavě
vyvěšeno: 2.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2019. číslo jednací: FO-9009/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.12.2018
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace LK - Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: FO-4347/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
na obsazení pracovní pozice Strážník městské policie Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8966/2018-SLM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-4211/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti č. 13/048/13. číslo jednací: OISM-8886/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2018
VPS o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou č. 16/08/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-2577/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti č. 13/003/18. číslo jednací: OISM-8883/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-2492/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti č. 13/090/14. číslo jednací: OISM-8889/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2018
- aktualizovaný seznam ke dni 1.2.2018. číslo jednací: SO-1561/2018-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 26.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti č. 13/034/14. číslo jednací: OISM-8891/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou - Oybin - Kulturní léto 2018. číslo jednací: FO-8472/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 30.11.2018
 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou