Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor správní a sociální

 

Formuláře

Matrika
Formuláře k uzavření manželství, osobním dokladům, údajům z matriky a informačního systému obyvatel.

Zprávy

Hrádek nad Nisou, Chotyně, Rynoltice 6.10.2018
Na základě usnesení rady města nabízíme k odprodeji nalezená jízdní kola, o která se nikdo nepřihlásil – dle přílohy. Jízdní kola je možno zakoupit za 200 Kč za kus, v termínu do 31.03.2018 v úředních hodinách Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Bližší informace podá Bc. Zuzana Šolková, správní a sociální odbor, kancelář č. 8 v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou. 12.3.2018
ke dni 31.1.2018 8.2.2018
ke dni 30.10.2017 6.11.2017
ke dni 30.3.2017 3.4.2017

Radnice přízemí
Kanceláře:
 1, 8 - 10
Telefon: +420 482 411 425

Pracovníci

vedoucí odboru

referent odboru - přestupky
referent odboru - matrikářka
sociální pracovnice
referent odboru - volební agenda
refrent odboru - pracovnice podatelny

Informace

V příloze základní informace k uzavření sňatku
Dluhové poradenství
Bezplatné dluhové poradenství poskytuje Člověk v tísni v Městské knihovně v Hrádku nad Nisou v prvním patře každé úterý 13.00 - 17.00 hodin. Kontakt: Tatiana Dlouhá 777 058 542, e-mail: tatiana.dlouha@clovekvtisni.cz a Jana Průšková 778 442 539.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou, pro své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo v multifunkčním centru Brána Trojzemí, Horní náměstí 71 – v přízemí budovy. Schůzky se sociálním pracovníkem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. se konají vždy jednou za 2 měsíce, třetí středu v měsíci, v době od 08:30 do 10:30 hod. a je vhodné se domluvit předem a to přímo v Bráně Trojzemí, telefonicky, nebo e-mailem. Jednání také může probíhat v rodině uživatele.
Standardy sociálně-právní ochrany dětí
Odbor správní a sociální vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Tento dokument popisuje zákonem stanovené standardy kvality a v tištěné formě je dostupný veřejnosti u vedoucí správního a sociálního odboru Městského úřadu Hrádek nad Nisou.
Untitled 1

Odkazy

informace o službě Czech point
sbírka probíhá od 10.10.2014, pokladnička č. 1 je umístěna na benzinové pumpě Euro Oil, Liberecká 732, Hrádek nad Nisou, a pokladnička č. 2 je umístěna v Pasta Pizza, Dolní náměstí 35, Hrádek nad Nisou.
sbírka probíhá, pokladnička je umístěna v prodejně KIK textil a Non-Food, spol. s.r.o., Sokolská 756, Hrádek nad Nisou
Příručku vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí

Tým pro oběti trestných činů v Liberci zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“. Jedná se o podrobný, stručný a výstižný adresář služeb, jež jsou poskytované této cílové skupině. Vzhledem k jednoduchému členění služeb/potřeb obětí i konkrétní specifikaci cílových skupin, kterým jsou jednotlivé služby určeny, lze během okamžiku najít vhodnou službu pro konkrétní oběť trestného činu. Tento manuál využívají jako rozcestník organizace zastoupené v Týmu pro oběti při zprostředkování návazných služeb. Snadno použitelný a přínosný může být i pro laickou veřejnost, ale také pro oběti samotné. Všem spolupracujícím organizacím, které se na tvorbě Manuálu podílely, náleží velký dík. Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou