Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor stavební a životního prostředí

 

Formuláře

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona.


Stavební činnosti
Vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Územní rozhodování
Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Územní plánování
Formuláře

Silniční úřad
Formuláře

Životní prostředí
Formuláře

Na jiných formulářích není možno žádosti podávat!
Vyplněný formulář ověřený elektronickým podpisem lze podat prostřednictvím elektronické podatelny:

(odkaz na informace o elektronické podatelně)


e-UtilityReport

Město Hrádek nad Nisou podpořilo nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Hrádek nad Nisou: seznam k.ú. a správců sítí

Službu je možné využít zdarma ze sekce Veřejný přístup. Placená varianta Vstup pro registrované uživatele nabízí vyšší uživatelský komfort. Více o registraci Vám sdělí zákaznické centrum provozovatele.

Charakteristika odboru

Státní správa
odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle stavebního zákona jako stavební úřad a životního prostředí
Obvod stavebního úřadu je dán nařízením vlády a je tvořen kat.územími města Hrádek nad Nisou, Chotyně, Grabštejn, Dolní Suchá, Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná , Rynoltice , Polesí u Rynoltic, Jítrava. 

Samospráva
odbor zajišťuje výkon samostatné působnosti na území  města Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá, Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná  na úseku označování nemovitostí čísly popisnými a evidenčními.

Zprávy

Ve čtvrtek 17.7.2014 od 7:30 do 17:00 hodin dojde k úplné uzavírce komunikace na výjezdu z Hrádku nad Nisou přes Libereckou ulici z důvodu její opravy. 15.7.2014
Stavební úřad v Hrádku nad Nisou svolává na pondělí 3.12.2012 od 16.00 hodin do velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hrádku nad Nisou jednání . 28.11.2012
Vážení spoluobčané, Na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou jste byli vyzvání k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření a proto 16.2.2011 pořizovatel výzvu zopakoval. S ohledem na zákonné podmínky procesu pořizování pořizovatel rozhodl o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení do nového územního plánu ke dni 29.2.2012. 2.2.2012
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 19. května 2010 usnesením č. 5/262/ZM/10 pořízení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 18.8.2011
Vydávání rybářských lístků Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. 28.6.2011

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 43 - 44
Telefon: +420 482411471

Pracovníci

pověřená vedením odboru - referentka odboru

referentka odboru
referentka odboru
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Informace

Příspěvek žadatelů na úhradu nákladů pořízení změny ÚPM

Územní plán

nebo jeho změny, regulačního plánu, územní studie, zprávy o uplatňování z pohledu obcí a měst.
NÁVRH DLE § 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ.
Územní plán Hrádku nad Nisou
Květen 2017
Listopad 2016
červen 2016
Únor 2016
Leden 2015
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Města Hrádek nad Nisou dne 27.2.2013 usnesením č. 2/47/ZM/13
Únor 2012
Srpen 2011
srpen 2011
červenec 2010
červenec 2010
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou