Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městská policie »

 

Prevence

 

Program prevence

Strážníci MP Hrádek nad Nisou každoročně provádějí přednášky na ZŠ a MŠ. Dále pořádají preventivní besedy se seniory a ve sdruženích občanů postižených civilizačními chorobami a to hlavně vzhledem k tomu, že právě tito občané se stále častěji stávají oběťmi trestné činnosti. Ve spolupráci s PČR jsou pořádány akce pro děti ZŠ, při kterých děti prokazují znalosti a dovednosti v jízdě na kolech. 

Besedy pro školy

Metodik prevence kriminality provádí besedy pro školy a školky na téma prezentace městské policie, práva a povinnosti strážníka ve vztahu nejen k mládeži, ale i k občanům, prezentace z činnosti městské policie. Další část besedy je věnovaná tématům viz. níže nebo dle aktuálních požadavků jednotlivých škol.

  • Setkání s cizí osobou - bezpečný kontakt s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím, jak správně  reagovat  v rizikové situaci, modelové situace, bezpečně po internetu
  • Pes a pravidla - vyhlášky města Hrádku nad Nisou, odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak předejít útoku, želví pozice, ošetření zranění, tísňové linky
  • Bezpečný kontakt se psem a s cizím člověkem pro MŠ a ZŠ -  jak se chovat ke psům, jak předejít útoku, želví pozice, bezpečný kontakt s cizí osobou
  • Bezpečně po městě - krátká prezentace, beseda formou otázek a odpovědí na téma, které děti nejvíc zajímá 
  • Bezpečně v dopravě - správné chování v dopravním provozu jako chodec, cyklista, spolujezdec,  dopravní značky
 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading