Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor investic a správy majetku

 

Zprávy

z technických důvodů. Děkujeme za pochopení 20.12.2018
Od 19.11.2018 je otevřena „Sokolovna“. 16.11.2018
Informace pro vlastníky příhraničních nemovitostí 4.10.2018
Vážení občané, na silnici I/35 vedoucí kolem města, bude v termínu do 04.10 2018 do 31.10. 2018 probíhat „velká a částečná uzavírka“. Uzavírku a opravy komunikace realizuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kdy dojde k částečné uzavírce silnice řízenou semafory č.I/35 v Hrádku nad Nisou v úseku od křiž. se silnicí I/35 J po okružní křižovatku sil. I/35 L, III/27110 a III/2719 ul.Oldřichovská včetně. Městem povede částečně i objízdná trasa a dojde ke zvýšenému dopravnímu pohybu .Více informací můžete také nalézt v příloze k této zprávě – dopravně inženýrské opatření (DIO). 2.10.2018
Dne 23.6.2018 Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu uvedených v příloze dle přiloženého časového harmonogramu. 18.6.2018

Dokumenty

Dopravně inženýrké opatření
U koupaliště čp.743- sportovní areál Northpoint - sezóna 2017/2018
Legionářská čp. 269, Hrádek nad Nisou |
Komenského čp.605, Hrádek nad Nisou | stav od 05/2016
ADM - akční dokument města (včetně dřívějších dokumentů)
o stanovení způsobu příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře v ulici Žitavská 689
SRD - strategický rozvojový dokument města
Dokument byl zpracován dle požadavku MMR, pro účely zpracování cenové mapy nájmu v Hrádku nad Nisou
Směrnice odboru

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádku nad Nisou.
Fondy rozvoje

Statut Fondu rozvoje města Hrádek nad Nisou (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlašované programy Fondu rozvoje města
Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (a pravidla použití prostředků fondu)
Aktuálně vyhlášované programy Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
Ceníky odboru

Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2017/2018
Ceník pro využití sokolovny
Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2016/2017
ZRUŠEN - Ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů rostoucích mimo lesní pozemky
ZRUŠEN - Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2015/2016
Krátkodobý pronájem prostor městského úřadu
Pronájem pozemků
Hrobová místa
Provozní řády

Sokolovna
provozní řád

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 
Telefon: 

+420 482 411 465  Karlíková, Černohorská, kancelář č.39

+420 482 411 460  Doleželová,  kancelář č.35

+420 482 411 461  Bartošová, Jirkalová, kancelář č. 40

+420 482 411 462  Palas, Nývlt, Prchlík, Jirotková, kancelář č. 34 

+420 482 411 466  Olša, kancelář č. 33

Pracovníci

Investiční úsek
řízení investičního úseku, referent odboru - investice

referent odboru - investice
referentka odboru - investice
referent odboru - investice
referentka odboru - investice
technik odboru - komunikace, zeleň, technik BSP a CO


Majetkový úsek
řízení majetkového úseku, referentka odboru - byty a nebyt. prostory

referentka odboru - věcná břemena, lesní hospodářství, hroby
referentka odboru - pozemky (prodej a pronájem)
referentka odboru - odpady,FRM, FRVU, pojištění majetku města
referentka odboru - veřejné osvětlení, zábory veřejného prostranství, vodní hospodářství, vyjádření ke stavebním záměrům, správa kamerového systému
Informace o ostatních zaměstnancích odboru

Motivační program pro třídění komunálního odpadu

Zde si můžete prohlédnout výsledky tříděného odpadu ze dne 7.1.2019. 10.1.2019
Žádáme účastníka motivačního programu města, který ve sběru dne 7.1.2019 odevzdal pytle s chybným čárovým kódem na fotce (čárový kód musí začínat čísly 013400....), nechť se obrátí na paní Lenku Doleželovou, tel: 482 411 460, email: dolezelova@muhradek.cz, popřípadě se zastaví na Městském úřadě v kanceláři č. 35/ 2.patro. 10.1.2019
z motivačního programu města, za sběr roku 2018, dle variabilních symbolů 12.12.2018
Zde si můžete prohlédnout výsledky sběru tříděného odpadu za měsíc listopad 2018 ze dne 3.12.2018. 11.12.2018
Informujeme občany, kteří se účastní motivačního sběru pytlů s čárovými kódy dne 3.12.2018, že se vyskytl technický problém a tudíž výsledky sběru ze dne 3.12.2018 budou na webu zveřejněny nejpozději do konce měsíce prosince 2018. 7.12.2018

 

  

Informační leták (112 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou