Hlavní cíl projektu je zachování kulturního dědictví a udržení turistické atraktivity společného přeshraničního regionu prostřednictvím rekonstrukce/zachování 7 památek, vývojem nové turistické nabídky a společné propagace kulturního dědictví formou tištěných a elektronických informačních opatření.
pamet_banner_500a.png