Územní plán Hrádku nad Nisou je publikován na mapovém portálu města Liberce v pravém panelu, je potřaba otevřít ve vrstvách, "Územní plány obcí" dále "Rastrové výkresy" následně vybrat "Hrádek nad Nisou" a provést překreslení mapy.