Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Občan »

Pečovatelská služba »

Zprávy

 

Setkání Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou s RAPSS

datum zveřejnění: 23.10.2014 zdroj: Mgr.Šárka Jeníčková-ředitelka PS

 

Dne 21.10.2014 proběhlo setkání zaměstnanců PS se členy RAPSS

 

Dne 21.10.2014 proběhlo pracovní setkání zaměstnanců Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou se členy Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha ( RAPSS). Setkání se zúčastnili členové RAPSSu, ale i zaměstnanci Středisek sociálních služeb a Pečovatelských služeb v Praze. Předsedou asociace  je RNDr. Jiří Mašek CSc., který celou tuto exkurzi organizoval. Členové RAPSSu pracují jako ředitelé Středisek sociální péče a Pečovatelských služeb v různých částech Prahy. Po shlédnutí Domů s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou, jsme se přemístili do Klubu důchodců, kde jsme vedli vzájemnou diskuzi na  téma sociální problematika, která se všech organizací týká. Společně jsme si sdělovali problémy, které se dotýkají financování sociálních služeb ( dotace, vícezdrojové financování), dále jednotlivých úkonů u klientů, vykazování dat a dalších záležitostí spojených s agendou sociálních služeb. Toto setkání bylo přínosem pro všechny účastníky této akce, jak z hlediska profesionálního, tak i lidského.

                                                                                                                                                                                ředitelka PS

                                                                                                                                                                              Mgr.Šárka Jeníčková

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou