Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Občan »

Pečovatelská služba »

Zprávy

 

Týden seniorů

datum zveřejnění: 13.10.2016 zdroj: Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

 

V rozmezí od 3.-7.10.2016 proběhl týden zaměřený na naše seniory.

 

V týdnu od 3.-7.10.2016 proběhl týden zaměřený na spolupráci žáků 6.třídy ze ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou pod vedením pí.učitelky Mgr. Jany Horinkové se seniory z Domu s pečovatelskou službou. Celý týden byly realizovány akce , které se týkaly seniorů. Na začátku týdne ředitelka DPS byla pozvána do výše uvedené třídy,kde ve své krátké přednášce obeznámila žáky s provozem Domů s pečovatelskou službou, s nemocemi seniorů- např.Alzheimerova choroba, demence. Další den byl pořádán „branný závod“, který byl ještě navíc ve spolupráci s Městskou policií v Hrádku nad Nisou. Při této akci žáci plnili rozličné úkoly- zdravověda, poznávání plodů a listů jednotlivých stromů, poznávání lesní zvěře.Poslední úkol byl nalézt poklad, který skrýval lístky na guláš, který se podával v hájovně, ve které jsme měli všichni příjemný azyl zajištěný p.Hornychem. Další tématický den navštívili žáci Dům s pečovatelskou službou v Nádražní ulici, kde mohli shlédnout ale i si vyzkoušet kompenzační pomůcky určené nejen pro seniory, ale i pro zdravotně postižené osoby. Celý tento týden byl zakončen kulturním vystoupením dětí, které se konalo v prostorách DPS v Nádražní ulici. Žáci si připravili básničky, hru na klarinet, tanec a malé kouzelnické vystoupení. Pro seniory připravili pohoštění, dárečky a výzdobu hlavních chodeb DPS. Takže závěrem lze pouze dodat- „děkujeme, bylo to velmi pozitivní a přínosné pro nás všechny, těšíme se na další spolupráci“  Ředitelka PS Mgr.Šárka Jeníčková

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou