ZŠ a MŠ Loučná

 
   

ZŠ a MŠ Loučná

 »
ZŠ Praktická »

Zprávy »

Zprávy

 

Přidělení registračního čísla

autor: Mgr. Božena Látová datum zveřejnění: 4.4.2019 zdroj: Základní škola praktická Loučná

 

Vážení rodiče, v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových zadních dveřích (vchod do žákovských šaten).

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo.O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 16. 4. 2019 v době od 9:00 hod do 15:00 hod. ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná. 


 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou