ZŠ a MŠ Loučná

 
   

ZŠ a MŠ Loučná

 »
MŠ Loučná »

Zprávy »

Zprávy

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

datum zveřejnění: 28.5.2019 zdroj: Mateřská škola Loučná

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou 463 34, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ...

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou 463 34, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
 
 
vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy
 
 v Základní škole a Mateřské škole, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou 463 od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:REGISTRAČNÍ ČÍSLO

VÝSLEDEK ROZHODNUTÍ

01

přijato

02

přijato

03

přijato

04

přijato

05

přijato

06

přijato

07

přijato

08

přijato

09

přijato

10

přijato

11

přijato

12

přijato

13

přijato

14

přijato

15

přijato

16

přijato

 
Informativní schůzka rodičů přijatých dětí je v pondělí 24. 6. 2019 od 16 hodin v mateřské škole.
 
 
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky  Základní školy a Mateřská školy, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou 463 ke krajskému úřadu Libereckého kraje.
 
Podpis a datum podpisu ředitelky školky 28. 5. 2019
Datum zveřejnění rozhodnutí 28. 5. 2019
 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Webové stránky školy: www.skoly.net
Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, ale bude součástí spisu o přijetí a zákonný zástupce dítěte si můžete o jeho vydání požádat.
  
Mgr. Božena Látová
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek nad Nisou - Loučná  
 
 
 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou