Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020

datum zveřejnění: 13.10.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Vláda v pondělí schválila další opatření proti šíření koronaviru. Jak to bude u nás ve škole?

 

1. Uzavírá se celá škola - 1. stupeň, 2. stupeň i školní družina.
2. Vzdělávání bude probíhat dálkově. Opět budeme využívat Office 365. Žáci školy jsou na výuku v tomto prostředí připraveni.
3. Do lavic se mají žáci - minimálně ti na prvním stupni - vrátit v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října. V době prázdnin dálkové vzdělávání probíhat nebude.


Informace o ošetřovném:
Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola. Zatím není stanoveno, zda bude škola opět vystavovat potvrzení o uzavření školy. 


Stravování.
Bude možné odebírat obědy za dotovanou cenu v době uzavření škol. Školní jídelna T.G.M. bude v provozu. Ověřte si prosím , zda máte přihlášené nebo odhlášené obědy.Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - umístěno v příloze.

Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády Čj. MSMT-39443/2020. Celý text v příloze.

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).
• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše). 

— Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

 

 (148 kB)  (194 kB)
 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou