Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

datum zveřejnění: 12.11.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

 

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Organizace výuky v 1. a 2. ročníku.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne zařadíme, podle povětrnostních podmínek, pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 

Výuka žáků 3. - 9. tříd
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

Příchod žáků do školy.
Vstup do školy bude od středy 18. 11. žákovským vchodem. Před školou budou vyznačeny prostory pro jednotlivé třídy a žáky studující za nouzového stavu. 

Provoz školní družiny.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále. 
Viz. článek : ZŠ Lidická je pověřena vykonáváním péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Školní stravování.
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), 
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou